Prowadzenie przeglądów instalacji w domu

Tomasz Florczak, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Kontakt:
ul. Głogowska 22, 45-315 Opole
tel. (77) 400 20 00
www.kmpsp.opole.pl/

Właściciel domu ma obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w czasie takich zjawisk pogodowych jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy pamiętać o badaniach okresowych instalacji występujących w naszym domu bądź mieszkaniu, o czym mowa?

  • Instalacja gazowa – co najmniej raz do roku,
  • przewody kominowe: dymowe, spalinowe, wentylacyjne – co najmniej raz do roku,
  •  stan techniczny domu i przydatność do użytkowania – co najmniej raz na 5 lat,
  •  instalacje piorunochronne oraz elektryczne – co najmniej raz na 5 lat.

Dbanie o sprawne instalacje użytkowe zmniejsza możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzania w postaci pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla. Regularnie sprawdzając instalacje w naszym mieszkaniu czy domu dbamy o swoje bezpieczeństwo jak i naszych domowników.