Porady Zakładu Komunalnego w Opolu

Porady Zakładu Komunalnego w Opolu dotyczące m.in. selektywnego zbierania odpadów, systemu gospodarowania odpadami itp.