Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu - edycja 2021

  • Konkurs: Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu - edycja 2021
  • Miasto organizuje już czwartą edycją konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu”.
  • Celem jest wyróżnienie miejsc, w których Ci mieszkańcy czują się najlepiej.
  • Konkurs jest kierowany do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów, jak i osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie stolicy województwa opolskiego.
  • Mowa oczywiście o miejscach, w których zarówno seniorzy, jak i osoby niepełnosprawne czują się dobrze i są traktowane życzliwie, a usługi są najwyższej jakości. – Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie takich miejsc w Opolu

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do organizatora od 17 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl

Wszelkie informacje można otrzymać pod numerem 77 441 23 70.