Klinika Prawa udziela bezpłatnych porad prawnych zdalnie

W nawiązaniu do współpracy Kliniki Prawa ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu III Wieku, pragnę poinformować, że czasie pandemii Klinika Prawa udziela bezpłatnych porad prawnych zdalnie. Nie udzielamy porad telefonicznie.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naszej działalności i powiadomienie zainteresowanych o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu: 
- prawa rodzinnego i opiekuńczego
- prawa cywilnego
- prawa karnego
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- prawa i postępowania administracyjnego.

Uzyskanie porady prawnej w czasie Covid -19 w opolskiej Klinice Prawa jest proste. Wystarczy napisać do nas e-mail na adres klinikaprawa@uni.opole.pl lub tradycyjny list.       
W treści korespondencji należy dokładnie opisać zaistniały problem oraz sprecyzować pytania, na które osoba chciałaby uzyskać odpowiedź. 
Do maila/ listu można również dołączyć dokumenty, które mogą być pomocne w rozwiązaniu sprawy. 
Aby skorzystać z porady należy dołączyć podpisane oświadczenie dot. RODO, którego wzór załączonyponiżej.  W przypadku wiadomości e-mail wystarczy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.