Happening pod hasłem: ,,Słoneczko dla innych” - 29.04.2019r.

29.04.2019 odbędzie się akcja heppeningowa pod hasłem ,,Słoneczko dla innych”, w której wezmą udział uczniowie klas integracyjnych, językowych i ogólnych. Akcja odbędzie się przy współpracy z różnymi nauczycielami, instytucjami oraz pod Patronatem Miasta Opola. Wydział Promocji Miasta Opola zainteresował się zeszłoroczną akcją, zaproponował Patronat Prezydenta oraz stoisko i materiały promujące Miasto Opole jako miasto życzliwości i tolerancji. Zdjęcia z zeszłorocznej akcji pojawiły się na stronie internetowej miasta Opola.

Akcja heppeningowa polega na tym, że uczniowie naszej szkoły w centralnych punktach Opola pod opieką nauczycieli będą pisali na chodnikach zmywalną kredą hasła dotyczące czytelnictwa, potrzeby nauki języków obcych, tolerancji, zrozumienia, przyjaźni oraz życzliwości wobec ludzi dotkniętych autyzmem. Do haseł uczniowie dołączą rysunki, które umieszczą również zmywalnymi kredami na chodnikach miasta.

W tym roku uczniowie również przygotują ulotki z hasłami na temat dobroci i zrozumienia, będą również rozdawali materiały z różnych Instytucji np. Baloniki z logo miasta Opola, materiały z Biblioteki czy Teatru Lalek.

Miejsce i czas: 29 kwietnia 2019 r, miasto Opole (jeśli nie będzie pogody inny termin, akcja przebiega na świeżym powietrzu)około 2-3 godziny.

Do kogo skierowana jest akcja? Mieszkańcy Opola.

Cel: Promocja szkoły, miasta oraz instytucji partnerskich jako miejsca tolerancji, zrozumienia, wrażliwości wobec innych, zwrócenie uwagi na najważniejsze wartości i umiejętności w życiu człowieka: czytelnictwo, nauka języków obcych, umiejętność akceptacji ludzi z autyzmem.

 

Partnerzy:

  1. Wydział Promocji Miasta Opola – Patronat Prezydenta Miasta Opola,

  2. Centrum Informacyjno- Edukacyjne "Senior w Opolu",

  3. Teatr Lalki w Opolu,

  4. Biblioteka Wojewódzka w Opolu,

  5. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu,

  6. Radio Opole,

  7. Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej,

  8.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu.