Konkurs - Miejsca Przyjazne SiON

Miejsce Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu

Wyróżniamy i promujemy miejsca w Opolu, w których Seniorzy i osoby niepełnosprawne są traktowane życzliwie, a także mogą skorzystać z najwyższej jakości usług kierowanych do nich.

Kategorie:

  • sport i rekreacja
  • gastronomia
  • usługi różne
  • sport i rekreacja
  • gastronomia
  • usługi różne

Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola - otwartych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do organizatora do dnia 31 sierpnia 2020 do godz. 15:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl

ZałącznikWielkość
Plik miejsca_przyjazne_sion_-_regulamin_2020.docx1.41 MB